Bername

Lîsta bernamên rojane
Roj
Demjimêr
Têbînî
Sipêde baŝ
08:00 – 11:00 EBL
Roja inê nîne
Azirîn
17:00 – 18:00 EBL
Roja inê nîne
Demjimêreka Azad
19:00 – 20:00 EBL
Roja inê nîne
Ŝev baŝ
21:00 – 23:00 EBL
Roja inê û pênŝembê nîne

 
Lîsta bernamên heftiyane û nîv heyvane
Roj
Demjimêr-(heftiyane)
Demjimêr (nîv heyvane)
 
12:00 – 13:00 EBL
15:00 – 16:00 EBL
Ŝembî
Kaniya Filklurî
Peyva Siyem - Yasa
Yekŝemb
Rêbaza çandinê
Erwerda zarokan
Duŝemb
Xame
Genc û paŝeroj
Sêŝemb
Jin û jiyan
Bîrhatin
Çarŝemb
Abur
Serbor – Mergeh
Pênŝemb
Saxlemî û jiyan
Huner û hunermend
În
Stiranên Hilbijartî
Reŝ û spî
 
Roja Înê
09:00 – 10:00   EBL
Dubara bernamê Rêbaza çandinê
10:00 – 11:00  EBL
Dubara bernamê Saxlemî û jiyan
11:00 – 12:00   EBL
Mêrga kurlîlikan
12:00 – 13:00 EBL
Siranên hilbijarî
13:00 – 14:00 EBL
Dubara bernamê bîrhatin
16:00 – 17:00   EBL
Bernamê destûrê jiyanê
17:00 – 18:00 EBL
Siranên hilbijarî
18:00 – 19:00   EBL
Dubara bernamê huner û hunermend
 
Roja ŝembî
demjimêr 10:00 bernamê  EBL
Werziŝ
demjimêr 11:00  EBL
dubara bernamê Tewrê Gerim
 
Roja Pênŝembê
Demjimêr 19:00 EBL
Medeniyet